11 feb. 2012

Adevăruri ce s-ar vrea contestate *

(după un document furnizat de editura ForYou)
Sunt Matei, cu salutări pline de iubire din partea tuturor sufletelor de pe aceasta staţie. În aceste prime zile ale noului vostru an, vedem cum semnalele energetice ale majorităţii oamenilor se mişcă încet – pentru unii acest lucru poate să indice un oftat mulţumit că toate pregătirile şi sărbătorile s-au încheiat, în timp ce pentru alţii, un reflux al trisţetii care s-a intensificat pe parcursul sărbătorilor tradiţionale şi a timpului petrecut în familie. În orice caz, există o anumită revenire la ritmul obişnuit al vieţii, cu responsabilităţile şi interesele sale.
Din alte zone, însă, semnalele energetice fie se înalţă drept înainte, cu un impuls din ce în ce mai mare, fie se agită cu frenezie de colo-colo. Aceste mişcări reflectă pe de o parte activitatea plină de consecvenţă a forţelor Luminii şi pe de altă parte frenezia întunecaţilor, cărora le alunecă de sub tălpi şi ultimele puncte de sprijin al dominaţiei lor.
Marea majoritate a populatiei nu are absolut nicio idee despre aceste extreme energetice. Ei văd lumea voastra ca fiind tumultoasă şi gândurile lor merg de la disperare la optimism rezervat, în legătură cu rezultatele aşteptate pe termen scurt şi lung. Punctul de vedere al multora dintre ei este foarte influenţat de către analiştii voştri – oameni pe care voi îi consideraţi experţi în domeniile lor, economie, afaceri interne şi externe, grad de pregătire militară, procese electorale sau ideologii religioase – ale căror previziuni pentru viitor se bazează pe istoria înregistrată. Nimic din istoria voastră, chiar şi din cea mai recentă, nu se aplica!
Aşadar, nici masele şi nici analiştii nu dispun de cunoştiintele necesare pentru a putea evalua ceea ce urmează să vină – şi cu atât mai puţin scopul şi viteza schimbărilor care vor apărea pe măsură ce aceasta era fără precedent în Univers, continuă să se desfăşoare. Ei nu ştiu ceea ce voi ştiti. La sfârşitul acestui magic an 2012, Pământul se va afla în pragul celei de-a patra densităţi, în care nu poate intra nimic ce are vibraţiile joase al întunecimii.
(n.p. Trecerea către această densitate va duce la dispariţia formelor de manifestare actuală a întunecimii, dispariţie care va implica nu doar obiceiuri şi fapte, ci şi făptuitori!)
Din această cauză, lunile care urmează vor fi problematice pentru Lucrătorii întru Lumină. Vor avea de-a face cu confuzia şi neliniştea celorlalti, în faţa monumentalelor schimbări care vor apare una după alta, fără să permită un răgaz în care oamenii să le asimileze şi să se adapteze. În calitate de călăuze, Lucrătorii întru Lumină, fiind pur si simplu cei care sunt, vor radia calm şi încredere pentru toţi cei care îi înconjoară, iar cei interesaţi să audă ceea ce au de făcut, vor împărtăşi entuziasmul în legătură cu ceea ce apare.
Cu toate acestea, unii dintre Lucrătorii întru Lumină se îndoiesc că tot ceea ce v-am spus se va realiza până la sfârşitul anului, dar se va împlini cu adevărat. Chiar dacă asta ne dezamăgeşte puţin pe noi şi pe alte fiinţe luminate care au spus ca Epoca de Aur a Pământului este iminentă – şi că ea există deja în continuum – îi înţelegem. Aveţi încă de-a face cu timpul linear al celei de-a treia densităţi şi, în contextul acestuia, puteţi calcula cât vor dura schimbarile profunde, numai în termenii duratelor schimbărilor de până acum. Vă rugăm să lăsaţi trecutul acolo unde îi este locul, în trecut! Şi să nu vă îndoiţi nicio clipă că tot ceea ce trebuie să se îndeplinească, se va îndeplini! (n.p.: tot ceea ce trebuie să se împlinească, se va împlini!)
Este destinul Pământului să părăsească cea de-a treia densitate atunci când ciclul universal deschide o fereastră astrală, la sfârşitul acestui an – şi, până atunci, nu va mai rămâne nimeni cu mintea şi inima întunecată pe planeta. S-ar putea sa vi se pară excesiv de dur, ca şi cum un proces de judecată arbitrară, pur şi simplu i-ar elimina, dar nu este aşa. Există persoane care au adunat averi imense prin mijloace necinstite, au dobândit putere fără milă şi au refuzat în mod constant Lumina care le era disponibilă şi atunci atât sufletele, cât şi trupurile lor vor „plăti preţul”, ca să spunem aşa.
Lumina din interiorul unui corp este aceea care îi transformă structura celulară pe bază de carbon, în formă cristalină care să-i permită corpului să trăiască în vibraţiile înalte ale planurilor de energie de dincolo de cea de-a treia densitate. În antichitate, civilizaţii puternice care purtau întunericul în insăşi esenţa lor, au modificat deliberat ADN-ul civilizaţiilor mai slabe, pentru a reduce inteligenţa şi constiinţa spirituală a oamenilor. Asta le-a afectat corpurile, iar celulele cristaline s-au degradat într-o structură de carbon care poate fi şi a fost programată, cu foarte multă vreme în urma, din punct de vedere al conceptului vostru de timp, cu vulnerabilităţi la toate formele de boli şi cu o durată de viaţă mult mai redusă decât cea de ordinul erelor.
Infuzia de Lumina care i-a permis Pământului, cu aproximativ şaptezeci de ani în urmă, să supravieţuiască convulsiilor morţii, reface acum ADN-ul „furat” din indivizii receptivi la Lumină – dar nu toţi sunt aşa. Un corp fără orice fel de Lumină – cu excepţia scânteii care reprezintă forţa vitală – nu poate supravieţui în vibraţiile care vor predomina pe Pământ – el va muri din oricare dintre cauzele care au adus moartea locuitorilor Pământului până acum şi unele persoane influente pe care le vedeţi în imagini scurte la televizor sunt, de fapt, clone ale persoanelor care au murit deja. Corpurile cu foarte puţină lumină în plus faţă de scânteia vitală, pot supravieţui un pic mai mult, dar vor renunţa şi ele odată cu intensificarea vibraţiilor determinată de apropierea din ce în ce mai mare a Pământului de pragul celei de-a patra densităţi.
Ce se întâmplă cu sufletele care au folosit aceste trupuri în această viaţă este cu totul altceva. Atât timp cât Nirvana a fost lumea spirituală a Pământului, înregistrările energetice ale persoanelor care au ales căile întunecate au făcut ca aceste suflete să fie atrase automat către energia corespunzatoare din straturile inferioare, flexibile, ale Nirvanei. Fiinţele cele mai întunecate au mers pe un orb minuscul din apropierea lunii voastre – ceea ce anumite religii numesc iad – a cărui densitate se potriveşte cu aceea a vieţilor acelor suflete. Deoarece se tem de Lumină, numai o mică frântură din aceasta este trimisă în mod constant asupra lor. Dacă o primesc, trec pe cel mai jos nivel din Nirvana, acolo unde Lumina este mai puternică şi dacă aleg să o primească, fac următorul pas înapoi pe scara inteligenţei şi a conştiinţei spirituale. Şi aşa mai departe.
Oricum, Nirvana se înălţa odată cu planeta şi cu locuitorii săi plini de Lumină şi, în curând, aceste straturi inferioare şi acel mic orb dens nu vor mai fi necesare ca parte a lumii voastre spirituale. Prin graţia divină, sufletelor din acele destinaţii joase de plasare li se va da ocazia extraordinară de a absorbi Lumina, astfel încât să se poată întrupa în civilizaţii aflate în consonanţă cu gradul de Lumină pe care îl acceptă fiecare suflet. Sufletele de pe micul orb vor fi transferate energetic către locaţii la fel de dense, care servesc drept lumi spirituale pentru civilizaţiile de joasă densitate. După ce orbul este eliberat de densitatea foştilor locuitori, poate începe un nou tipar orbital sau să se dematerializeze.
Sufletele – probabil de ordinul miliardelor – care NU au o înclinaţie către întuneric vor pleca şi ele pe parcursul lunilor care vor urma. Unele au ales în contractele sufletului să participe activ la etapele de tranziţie ale înălţării Pământului şi apoi să privească din Nirvana, întreaga panoramă a intrării triumfale a planetei în cea de-a patra densitate. Altele s-au întrupat pentru a profita de această ocazie unică de a atinge echilibrul prin completarea lecţiilor karmice din cea de-a patra dimensiune – şi, când o vor face, vor pleca şi ele nerăbdătoare pentru a începe vieţi spirituale ca suflete foarte evoluate.
Multe milioane, asemenea multor milioane înaintea lor, vor solicita amendarea contractului sufletului, astfel încât această viaţă să se termine mai curând decât era prevăzut în clauza de longevitate a contractului lor. Cererile le vor fi onorate pentru a pune capăt suferinţei care depăşeşte ceea ce au ales iniţial să trăiască şi pentru a reduce negativitatea determinată de suferinţa acestora pe planetă. Aceste suflete vor transmite Lumină din Nirvana, unde vor primi credit complet pentru încheierea contractului şi îşi vor continua progresele în evoluţia sufletului.
Mulţi oameni care îşi bazează viaţa pe credinţele lor religioase sau ştiinţifice vor alege să plece în loc să rămâna şi să accepte adevărurile care vor apărea curând şi care diferă profund de ceea ce au fost ei învăţaţi. Oamenii care şi-au dobândit averea sub vechile sisteme pot fi atât de speriaţi că pot pierde totul în momentul prăbuşirii economiei mondiale, încât să plece înainte de a putea afla că noile sisteme vor funcţiona cu uşurinţă şi corectitudine, sub conducerea unor manageri cu integritate spirituală şi morală.
Nu vor fi exoduri în masă ci, pe întreg parcursul anului, vor muri mai mulţi oameni decât până acum şi este posibil ca printre ei să se numere membrii ai familiilor noastre, prieteni, colegi sau vecini. Dacă vă sunt foarte dragi, mângâiaţi-vă cu înţelegerea faptului că, pe parcursul înălţării prin a patra şi către a cincea densitate, vor exista reuniuni fizice pline de bucurie între sufletele de pe planetă şi acelea din Nirvana.
(n.p. Am pus, de peste un an o întrebare mamelor foarte ataşate de copii: Ce veţi face dacă într-o dimineaţă nu veţi mai găsi copilul lângă voi? Răspunsurile erau din cele mai variate, dar arătau faptul că oamenii nu sunt pregătiţi pentru schimbarea ce va veni. Celor ce au misiunea pregătirii trecerii au mult de lucru!)
Cu asta revenim la asigurarea ca toata întunecimea de pe planetă va dispărea într-un an de acum încolo. Oamenii care încă se vor afla atunci pe Pământ vor fi umpluţi de Lumină, uniţi în pace şi respect reciproc şi viaţa lor se va desfăşura în armonie cu Natura.
Asistenţa din partea membrilor familiei noastre universale – atât la faţa locului, cât şi din afara planetei – constituie un alt factor care va permite ca schimbările importante să se realizeze uşor. Tehnologiile lor şi apariţia propriilor voastre tehnologii pe care Iluminaţii le-au ţinut ascunse vor elimina toate formele de poluare, vor grăbi recuperarea mediului înconjurător, vor produce din abundenţă hrana nutritivă, vor pune capăt bolilor, vor conduce la temperarea climei la nivel global, vor introduce noi surse de energie, forme de transport, materiale de construcţie şi modalităţi de vindecare. Nici unele dintre aceste beneficii nu îşi vor atinge potenţialul maxim în acest an – odată intraţi în Epoca de Aur, veţi continua să vă extindeţi conştiinţa şi capacităţile de materializare – numai că evoluţia pe care o veţi vedea începând de astăzi şi până la sfârşitul lunii decembrie, vă va ului.
* - material documentat 

Niciun comentariu:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...