21 apr. 2012

Manipularea prin educaţie “morală” *

Vă mai amintiţi de Pleiade? Mai ştiecineva cum este privită viaţa acolo?...
În Pleiade, s-a ştiut întotdeaunaşi au fost învăţaţi mereu copiii despre scopul și menirea secretă, sacră, aorgasmului. Această cunoaştere a fost ascunsă în ultimii 6 000 de ani de cătreconştiinţa tirană care controlează acest planul  celei de-a treia dimensiuni, în care se aflăşi planeta Pământ. Aceşti tirani au ajuns la concluzia că era mult mai uşor săcontroleze specia umană dacă, prin moralitatea dusă la extrem, spălau creierulomului, induceau sentimentul de vinovăţie sexuală şi suprimau sexualitateanaturală. Au folosit ceea ce era corect, just, real: sexualitatea este sacrăşi nu trebuie să fie la voia faptelor de dragul dorinţelor, a gustăriiplăcerilor de dragul plăcerii, dar au ajuns acolo unde au ţinut să imprimeideea ireală, că nu este decât o necesitate procreativă. Omul, primind darul dea fi capabil sexual în permanenţă, a primit multe drepturi în plus, pe careanimalele nu le au. La om există o legătură cu conştinţa, cu planul astral, cusistemul de apărare şi protecţie...
Puterea care curge prin corpul umaneste aceeaşi putere care ne permite şi “celorlalţi“din Univers să acceseze multitudinea de straturi imbricate ale realităţiimultidimensionale care există şi au existat mereu în jur.
Orgasmul: valuri peste valuri deenergie
Ce spune ştiinţa? Orgasmul este o legat de vascularizaţii şi terminaţii nervoase. Oexplicaţie fizică ce nu este nici măcar vârful ice-bergului!
Orgasmele se produc într-un tărâmcare rămâne în mare măsură invizibil pentru majoritatea oamenilor. Trăireaexperienţei manifestată prin această plăcere dulce-efemeră, numită orgasm, faceca ceva să se întâmple în tărâmul acela invizibil, ceva foarte puternic.
Cei care pot văd! Dacă s-ar puteasă se vadă valurile de energie care ţâşnesc din trupurile celor doi în momentulorgasmului, oamenii ar fi foarte atenţi la ceea ce gândesc în momentul în careacesta se produce. Sunt valuri peste valuri de energie generate de chakre(centrii de energie), de sistemul endocrin şi de reacţiile fizice. Prin acestevaluri se fixează unori, când acordul divin este chezaş, un viitor ce nu se maipoate opri. Dar, dacă posesivitatea este la ordinea zilei trăire pentru unulsau pentru amândoi, păcatul este unul maxim!
Valurile de energie sunt corelatecu gândurile, cu intenţiile şiconştiinţa proprie. Pe măsură ce se intră în domenniul frecvenţei orgasmului,un şuvoi întreg începe să se reverse pe tărâmul invizibil. Şi din aceastărevărsare se înţelege marea importanţă a atenţiei ce trebuie acordată gândurilorîn acele momente.
Parazitarea
Aceia care sunt suficient denecugetaţi încât să alunece în lumea gândurilor sumbre, cum ar fi durerea şidependenţa, în timpul experienţei lor sexuale, se vor trezi conectaţi (legaţi)în planul de jos al conştiinţei, energia fiindu-le „suptă” de entitățimalefice. Toate aceste imagini ale „frumuseților” hidoase, pictate în EvulMediu, sunt sugestive pentru a da o imagine foarte reușită asupraacompaniamentului ce poate fi aşteptat cu braţele deschise pentru cei care selasă duşi, în acele momente, în planurile joase.
În acele momente omul nu doar seagaţă de acele entităţi foarte urâte, dar va constata că trăirea sexuală estelimitată și va pune pe viitor bariere vieţii. Creşterea libidoului s-ar păreacă unii îl consideră un câştig, dar se întreabă dacă se ajunge să fie vreodatăsatisfăcut? Chiar dacă răspunsul poate fi şida (extrem de rar, e adevărat şi asta în condiţii ce... e de preferat acum sănu fie spuse), realitatea este alta: Acele forțe ale dimensiunilorjoase, “invitate” prin gânduri să sehrănească din trăirile orgasmice, nu vor vrea ca gazdele să avanseze și săevolueze. Întotdeauna vor vrea mai mult, peste limite. Forţarea limitelor nueste o evoluţie! Şi se vede că din aceastăcauză pornografia abundă, mai ales victimele stilului pornografic, suntnenumărate. Aceste entități negative care seacă totul pot fi simțite cuușurință și în spațiul cibernetic.

Orgasmul atrage ceea ce nu se vede
Dacă se doreşte ca trăirile partenerialesă fie înălțătoare, reparatoare, atunci trebuie ca amândoi să se concentrezeasupra conștiinței celuilalt, reciproc, pentru a deveni apoi o conștiințăcomună, unică. Sistemul endocrin lucrează în tandem cu chakrele pentru a emiteundele de energie. Aceste forme de unde au frecvența și chiar culoarea carecorespunde întocmai nivelului de conștiință dat de gânduri. Aceste unde pot fivăzute de acele suflete care aşteaptă în tărâmurile invizibile pentru ofrecvență de intrare compatibilă.
În termeni simpli, dacă se doreşteconceperea unui copil în timpul acelei împreunări sexuale, orgasmul va atrage,pentru viitorul copil, nivelul de conștiință creat de parteneri. Se va atragetipul de conștiință generat. Magnetismul este legea Lumilor Invizibile: „cine se aseamănă se adună”. Copilul (de fapt sufletul copilului) se conectează uneiconștiințe asemănătoare, însemnând oricare ar fi caracteristicile ei generatede gândurile ce le au cei doi în acele momente de intimitate.

Orgasmul, expresia exactă aconștiinţei
Un moment de intimitate desfăşuratsub imperiul beției sau drogurilor vai atrage un suflet din acele tărâmuri carevibrează pe aceeași frecvență cu starea existentă. Nervozitatea sau fanteziile întunecateatrage un suflet din aceleași zone ale lumii invizibile. Conștiința este totul,chiar și în aceste momente ce sunt pur personale.
Dar cum scopul permanent cu este doarconceperea unui copil, omul transmite, în acele momente normale, existenţiale, masede energie în planul Pământului și în planul lumilor invizibile. Aceste energiiafectează puternic totul, inclusiv fertilitatea câmpurilor, calitatea vieții,și tot ceea ce se numeşte Natură. Energiile orgasmice pot eleva întreagaplanetă, dacă sunt produse corespunzător.

Aplitudinea câmpurilor de undedin orgasm
Este foarte important să fie definiteclar diferențele dintre bărbați și femei în această chestiune. În lumea fizică,femeia este generatorul receptor (yin)și bărbatul este instigatorul creator (yang).În cazul în care bărbatul vrea să se bucure de nuanțele subtile și depline aleorgasmului sacru, trebuie ca, într-un mod calm, cu răbdare, cu tandrețe șidragoste, să ridice deliberat frecvența partenerei. Faptul este că, atunci cândfemeia generează valuri colosale de unde ale orgasmului sacru, la fel se vaîntâmpla și cu partenerul ei. Contopirea lor va prelungi orgasmul lui si prinal ei.
Dacă poate, dacă are permisiune (iar asta doar unii o ştiu dinainte), vafi capabil să se „racordeze” pe trăirile ei, pe care el însuși le-a aprins șile-a alimentat. Va fi purtat departe, în strălucirea fericirii pe care ei aucreat-o – valurile cosmice ale orgasmului sacru adevărat.
Oare omul vrea să ştie ce pierde dacănu se trăiesc experienţele aici, acum? Şi nu numaiasta, dar, de fapt, orgasmul sacru este Dreptul Divin al fiecăruia. Trupurile oamenilorsunt frumoase şi au fost create în acest scop pentru a atrage suflete evoluateîn planul lor: planeta Pământ a celei de-a treia dimensiuni. Tiranii reptilieniau ascuns aceste cunoștințe. I-au făcut pe oamni prizonierii vinovăției șirușinii, să ajungă să le fie rușine cu trupurile lor care sunt adevărate operede artă. Şi au mai făcut asta şi cei care s-au alitat lor, credincioşi soldaţi aitărâmurilor joase, lucrători spre a anula nobleţea şi frumuseţea oamenilor.
Omul trebuie să reînveţe! Nu are acumnici cea mai mică idee despre ceea ce pot face trupurile lor de oameni. Sunt caniște computere super-performante dar care nu au manual de utilizare.
Unii vor să se rămână în această stare!Dar nu, nu se poate! Nu se poate omul să rămână la stadiul de sclav, de viermepentru totdeauna. Vremea tiranilor va ajunge la sfârșit atunci când oamenii voralege de bunăvoie să înceteze a le mai da lor puterea din energiile proprii.Este în puterea omului! Depinde de fiecare! Viaţa e o bucrie şi omul trebuie săse bucure de ea! Şi va veni ziua când nu va mai fi viaţa o tristeţe! Curând, foartecurând!

Niciun comentariu: